قیمت بیت کوین دیگر هرگز به کمتر از ۵ هزار دلار نخواهد رسید!

مایک نووگراتز:
قیمت بیت کوین دیگر هرگز به کمتر از ۵ هزار دلار نخواهد رسید
وی به عنوان مدیر عامل موسسه‌ی سرمایه‌گذاری Galaxy Digital معتقد است که آینده‌ی روشنی در انتظار بیت‌ کوین بوده و قیمت این رمز ارز افزایش چشمگیر خواهد داشت.

به عقیده‌ی او، بیت‌
کوین برای مدتی بین قیمت ۱۰ هزار تا ۱۴ هزار دلار باقی خواهد ماند.
وی همچنین اعتراف کرد زمانی که قیمت بیت‌کوین به زیر ۸ هزار دلار می‌رسد، او احساس ناامنی و ناراحتی می‌کند، و زمانی که این رقم به کم‌تر از ۶ هزار دلار برسد، واقعاً مضطرب خواهد شد. ولی با این حال، او همچنان موضع خودش در رابطه با اینکه بیت‌کوین هرگز به زیر ۵ هزار دلار نخواهد رسید را حفظ می‌کند.
مایک نووگراتز سابقاً شریک بانک بزرگ گلدمن ساکس و یکی از مدیران سابق کمپانی مدیریت سرمایه‌گذاری Fortress Investment Group بوده است.
نووگراتز در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷
پیش‌بینی کرد که بیت‌کوین به رکورد قیمت ۱۰ هزار دلاری خواهد رسید؛
این اتفاق افتاد و در دسامبر ۲۰۱۷ بیت‌کوین با عبور از مرز ۱۰ هزار دلار، تا رقم چشم‌گیر ۲۰ هزار دلار نیز افزایش قیمت داشت.

Leave a Comment

to top