سایه سنگین بیت کوین بر فضای اینترنت

سایه سنگین بیت کوین بر اینترنت؛ رقابت تراکنش های دلاری این ارز با پرداخت های دیجیتال!

حجم تراکنش دلاری بیت کوین در سال ۲۰۱۹، ۳.۸ تریلیون دلار بود. همزمان، تمام روش های پرداخت دیجیتال بر بستر اینترنت در مجموع حجم تراکنشی معادل با ۴.۱ تریلیون دلار داشتند. بنابراین، در سال ۲۰۱۹ این ارز دیجیتال برتر تقریبا حجم تراکنش برابری با سایر روش های پرداخت اینترنتی داشته است و در سال ۲۰۲۰ می‌تواند از آن پیشی بگیرد.

ویلی وو (Willy Woo) یکی از تحلیلگران ارزهای دیجیتال در این خصوص توییت کرده است:

حجم تراکنش در سال ۲۰۱۹ به شرح زیر است:
کل اینترنت: ۴.۱ تریلیون دلار
بیت کوین: ۳.۸ تریلیون دلار
در سال ۲۰۲۰ حجم تراکنش بیت کوین از حجم تراکنش کل اینترنت بیشتر خواهد شد. هرچند بیت کوین مربوط به سرمایه گذاری است اما اینترنت با پرداخت ارتباط دارد. این دو کاملا با یکدیگر فرق دارند. بیت کوین در حال حاضر یک ذخیره ارزش است، پس سرمایه گذاری در آن مهم تر است.
رقم ۴.۱ تریلیون دلاری حجم تراکنش های اینترنت شامل پرداخت های موبایلی و اقتصاد دیجیتال نظیر پی‌پال و کارت های اعتباری است. می‌توان اذعان داشت که اکثر تراکنش های این ارز دیجیتال برتر از لحاظ ارزش بازار به جای خرید کالا و خدمات، شامل سرمایه گذاری است اما هم چنان این نکته پابرجاست که حجم تراکنش های بیت کوین تقریبا برابر با مجموع حجم تراکنش سایر روش های پرداخت دیجیتال با ارزهای سنتی است.
در این خصوص، کشور چین دارای ۴۰ تریلیون دلار پرداخت دیجیتال است، با این تفاوت که پرداخت ها در کشور چین عمدتا با یوان انجام می‌شود، بنابراین در رقم حجم تراکنش دلاری لحاظ نشده است. اگرچه ممکن است بیت کوین از لحاظ حجم تراکنش های دلاری از کل اینترنت پیشی بگیرد، اما هنگامی که سایر ارزهای سنتی را در حجم تراکنش ها مد نظر قرار دهیم، بیتکوین فرصت زیادی جهت پیشرفت بیشتر در پیش دارد تا از حجم تراکنش بر بستر اینترنت عبور کند.

Leave a Comment

to top