داده های جامعه رمز نگاری تحت سلطه چه کسانی است!

داده های تازه تأیید می کند که جامعه رمزنگاری همچنان تحت سلطه مردان است ، عدم تعادل جنسیتی ممکن است نسبت به گذشته شدیدتر باشد.

گزارشی که توسط شرکت fintech و شرکت تحقیقات بازار GlobalWebIndex در تاریخ 31 ژوئیه منتشر شده است ،
مجموعه گسترده ای از نقاط داده را مورد بررسی قرار داده تا از نظر سرمایه گذاران رمزنگاری اروپایی برخوردار شود.
یک از پنج دارنده رمزنگاری اروپایی یک زن است.
این گزارش اشاره می کند که در حالی که تحقیقات قبلی نشان می دهد که 90٪ + سرمایه گذاران کریپتو مرد هستند ،
تجزیه و تحلیل تازه نشان می دهد که توزیع جنسیت بین دارندگان رمزنگاری اروپایی 78٪ مرد و 22٪ زن است.

Leave a Comment

to top