تورم چیست؟

تورم به افزایش قیمت کالا ها و خدمات در یک اقتصاد و در یک دوره زمانی مشخص گفته می شود. به همین دلیل، تورم را همچنین به عنوان کاهش قدرت خرید ارز مورد نظر نیز تعریف می کنند. شرایط متعددی وجود دارد که تورم قیمت را تعریف می کنند.

1️⃣ اولا افزایش قیمت ها باید دوام داشته باشد و نباید یک رویداد موقت باشد. افزایش ناگهانی قیمت را ضرورتا نمی توان تورم نامید. اینها را تغییرات مربوط به قیمت می نامند و اغلب به دلیل مشکلی در عرضه و تقاضای یک کالای خاص به وجود می آید. زمانی که عرضه برای برآورد تقاضا بالا برود، قیمت تثبیت خواهد شد. از طرف دیگر، در خلال تورم افزایش قیمت ها بدون تثبیت شدن ادامه پیدا می کند.

2️⃣ ثانیا تورم شامل یک افزایش عمومی در قیمت کالا ها و خدمات می باشد. در حالی که تغییر مربوط به قیمت معمولا مربوط به افزایش قیمت یک یا دو کالا می باشد، تورم به افزایش قیمت تقریبا همه اقلام در یک اقتصاد اشاره دارد.

3️⃣ سوما تورم یک پدیده دراز مدت است. افزایش عمومی قیمت ها برای دوره زمانی گسترده ای ادامه پیدا می کند. اکثر ملت های مدرن اندازه گیری سالیانه نرخ تورم را انجام می دهند. و مطالعات نشان داده که تورم اغلب در خلال چندین سال گسترش پیدا می کند.

 علت های تورم

اقتصاددانان دو علت اصلی تورم را شناسایی کرده اند.

1️⃣ علت اول یک افزایش سریع در مقدار ارز واقعی در حال گردش می باشد. به عنوان مثال، وقتی فاتحان اروپایی نیمکره غربی را در قرن پانزدهم مطیع خود کردند، شمش های طلا و نقره به اروپا سرازیر شدند و باعث ایجاد تورم شدند.

2️⃣ دلیل دوم تورم می تواند کمبود عرضه در کالایی خاص باشد که آن کالا تقاضای بالایی داشته باشد. این می تواند منجر به افزایش قیمت آن کالا شود که ممکن است به طور برجسته ای از بقیه اقتصاد گذر کند. نتیجه می تواند یک افزایش عمومی قیمت ها تقریبا در میان همه کالا ها و خدمات باشد.

 اندازه گیری تورم

رویکرد های متفاوت زیادی به نسبت اندازه گیری تورم وجود دارد. روش معمول اندازه گیری قیمت های مرتبط ترین کالا ها و خدمات می باشد. برای اجرای این اندازه گیری، آژانس های حکومتی ممکن است به عنوان مثال بررسی هایی خانگی را انجام دهند تا اقلام خریداری شده رایج را در داخل یک جامعه یا کشور شناسایی کنند. قیمت های این کالا ها به مرور زمان پیگیری می شوند و به عنوان مبنایی برای محاسبه مورد استفاده قرار می گیرند.

Leave a Comment

to top