افزایش تعداد آدرس های بیت کوین با بیشترین مقدار در آنها

تعداد آدرس های بیت کوین که دارای حداقل ۱۰ بیت کوین می‌ باشند به بالاترین مقدار خود رسیده است.

طبق گزارش کوین متریکس تا تاریخ یکم سپتامبر، حدود ۱۵۷ هزار آدرس وجود دارد که حداقل ۱۰ بیت کوین در اختیار دارند.
این تعداد آدرس بیانگر یک درصد از برترین دارندگان بیت کوین می‌باشد.
هم چنین در حال حاضر حدود ۶۱۴,۵۰۰ آدرس نیز دارای ۱ الی ۱۰ بیت کوین می‌باشند، در حالی که نیم درصد تمام آدرس های بیت کوین ۱۰ الی ۱۰۰ بیت کوین در اختیار دارند.
 این موضوع لزوما به معنای آن نیست که این آدرس ها متعلق به یک فرد می‌باشند.
یک آدرس ممکن است متعلق به چندین نفر باشد (نظیر کیف پول صرافی های کریپتو) و چندین آدرس نیز ممکن است متعلق به یک نفر باشد.
اما این ارقام نشان می‌دهد که مردم در حال جمع آوری بیت کوین می‌باشند.

Leave a Comment

to top