استفان راست به عنوان مدیر مجموعه در Bitcoin.com منصوب شده است.

مطابق اعلامیه منتشر شده در تاریخ 2 اوت ،Bitcoin.com با اعلام خروج راجر ور از سمت خود ، استفان راست را به عنوان مدیر اجرایی جدید این شرکت منصوب کرده است.

البته کار بر روی توسعه محصولات و خدمات جدید شرکت که باعث افزایش پول الکترونیکی می شود ادامه خواهد داشت راست می گوید:

من بسیار هیجان زده ام که نقش مدیر عامل را در کنار راجر خواهم داشت.

ما هم اکنون می توانیم تیم عالیBitcoin.com را شارژ کنیم. ما نقش اساسی در ساختن پول را برای همه بازی خواهیم کرد زیرا جامعه دستخوش تحولات عظیم و اساسی است.

با این وصف نقش راجر ور به کلی از بین نمی رود اما به عنوان رئیسBitcoin.com خدمت نخواهد کرد.

Leave a Comment

to top